FANDOM


Chisti sunnu li sottotitoli di Kid Icarus: Uprising (Capitolo 1), riportati in sicilianu.

Pi infurmazioni incapu lu jocu taliati:

Kid Icarus: Uprising


Pit: Scusati, si vi fici aspittari.

Pit: Ni passò ri tempu, Palutena.

Palutena: Putemu parrari dopu, Pit. Ma a 'stu minutu a cummattiri. L'armata di li Inferi 'nni sta attaccannu.

Pit: Ehi! Un stavi mica babbiannu.

Palutena: Premi L pi sparari. Mira li nemici cu lu stilo.

Pit: Se chisti sunnu truppi di li Inferi, significa ca Medusa...

Palutena: Esatto. Turnò arrieri. Iddra fu sconfitta tempu fa, ma ora è risuscitata. E visto ca sugnu la Dea di la Luci, io à proteggiri l'umanitati.

Pit: Ti preoccupi, troppu.

Pit: Medusa!

Medusa: Salutamu, Pit. Salutamu, Palutena. Vinistivu pi ruvinarimi la festa di bonvinutu?

Palutena: Veramenti, un mi pari 'nna festa...

Medusa: 'Nzoccu ci pò essiri di megghiu di n'allegra stragi pi celebrari lu me ritornu? In fondo, sunnu 25 anni ca un mi fazzu abbiriri.

Pit: Stannu ennu verso terra.

Palutena: E nuatri puru!

Pit: Un ci crido... arriniescio a vulari!

Palutena: E' lu me dono ru volo. Diriggio io la rotta. Tu pensa a cummattiri. Accura però possu fariti vulari solo pi 5 minuti. Altrimenti, li ali ti pigghianu focu e precipiterai.

Pit: Un sai quantu mi pisa lu fattu di un putiri vulari da solo. Grazzi pi l'aiutu. Senza ri tia fussi persu.

Palutena: Quannu un'attacchi veni 'cchiu facili schiavari. Pi caricari i colpi smetti ri attaccari, e poi mira bonu prima ri usarli.

Palutena: Tutt'apposto? Pò canciari la profondità cu lu regolatori 3D a destra. Dovresti già viriri la destinazioni.

Pit: ...! Stannu attaccannu la città! Am'affari qualche cosa!

Palutena: Li personi hannu bisognu ri tia. Sarà megghiu ca ci vai.

Pit: Senti 'sti vuci? Gridanu pi la gioia! Lu ritornu di la dea Palutena li fa felici!

Palutena: Nonostanti l'invasioni infernali, un pirderu la spiranza. L'ama proteggiri. Preparati pi 'nna battaglia terrestri, Pit!


Palutena: Pi prima cosa, girati a sinistra, Pit.

Palutena: Molto beni!

Palutena: Cerca di ammazzari più mostri ca puoi pi aiutari la genti.

Pit: Lù fazzu subito!

Palutena: Movi lu stilu a destra o sinistra pi canciari dirizzioni.

Pit: Uh, è comu girari un mappamunnu.

Palutena: Quannu lu mirinu è giallu, hai un oggettu. Usalu cu lu pulsati r'attaccu.

Pit: Uh.

Pit: 'Nzo-'Nzoccu era chiddru?

Palutena: Medusa ha scatinatu 'nna bestia nell'anfitiatro! A 'gghiri drà!

Pit: BICERBERUS!

Palutena: Lu cani di li Inferi.

Pit: Ora Pit, ti insegnerà 'nna para di trucchetti!

Pit: Fai lu mortu!

Palutena: Teni sotto tiru lu nemico e attacca mentre curri.

Pit: Vincivi!

Palutena: Bonu, Pit!


Pit: Medusa, mi pò sientiri?

Medusa: Certo, Pit! Tu unn'arriniecirai mai a fermarimi.

Palutena: Basta pi oggi, Pit

This page was moved from wikipedia:scn:Kid Icarus: Uprising Sottotitoli Livello 1. It's edit history can be viewed at Kid Icarus: Uprising Sottotitoli Livello 1/edithistory