FANDOM


Chisti sunnu li sottotitoli di Kid Icarus: Uprising (Capitolo 1), riportati in sicilianu.

Pi infurmazioni incapu lu jocu taliati:

Kid Icarus: Uprising


Pit: Scusati, si vi fici aspittari.

Pit: Ni passò ri tempu, Palutena.

Palutena: Putemu parrari dopu, Pit. Ma a 'stu minutu a cummattiri. L'armata di li Inferi 'nni sta attaccannu.

Pit: Ehi! Un stavi mica babbiannu.

Palutena: Premi L pi sparari. Mira li nemici cu lu stilo.

Pit: Se chisti sunnu truppi di li Inferi, significa ca Medusa...

Palutena: Esatto. Turnò arrieri. Iddra fu sconfitta tempu fa, ma ora è risuscitata. E visto ca sugnu la Dea di la Luci, io à proteggiri l'umanitati.

Pit: Ti preoccupi, troppu.

Pit: Medusa!

Medusa: Salutamu, Pit. Salutamu, Palutena. Vinistivu pi ruvinarimi la festa di bonvinutu?

Palutena: Veramenti, un mi pari 'nna festa...

Medusa: 'Nzoccu ci pò essiri di megghiu di n'allegra stragi pi celebrari lu me ritornu? In fondo, sunnu 25 anni ca un mi fazzu abbiriri.

Pit: Stannu ennu verso terra.

Palutena: E nuatri puru!

Pit: Un ci crido... arriniescio a vulari!

Palutena: E' lu me dono ru volo. Diriggio io la rotta. Tu pensa a cummattiri. Accura però possu fariti vulari solo pi 5 minuti. Altrimenti, li ali ti pigghianu focu e precipiterai.

Pit: Un sai quantu mi pisa lu fattu di un putiri vulari da solo. Grazzi pi l'aiutu. Senza ri tia fussi persu.

Palutena: Quannu un'attacchi veni 'cchiu facili schiavari. Pi caricari i colpi smetti ri attaccari, e poi mira bonu prima ri usarli.

Palutena: Tutt'apposto? Pò canciari la profondità cu lu regolatori 3D a destra. Dovresti già viriri la destinazioni.

Pit: ...! Stannu attaccannu la città! Am'affari qualche cosa!

Palutena: Li personi hannu bisognu ri tia. Sarà megghiu ca ci vai.

Pit: Senti 'sti vuci? Gridanu pi la gioia! Lu ritornu di la dea Palutena li fa felici!

Palutena: Nonostanti l'invasioni infernali, un pirderu la spiranza. L'ama proteggiri. Preparati pi 'nna battaglia terrestri, Pit!


Palutena: Pi prima cosa, girati a sinistra, Pit.

Palutena: Molto beni!

Palutena: Cerca di ammazzari più mostri ca puoi pi aiutari la genti.

Pit: Lù fazzu subito!

Palutena: Movi lu stilu a destra o sinistra pi canciari dirizzioni.

Pit: Uh, è comu girari un mappamunnu.

Palutena: Quannu lu mirinu è giallu, hai un oggettu. Usalu cu lu pulsati r'attaccu.

Pit: Uh.

Pit: 'Nzo-'Nzoccu era chiddru?

Palutena: Medusa ha scatinatu 'nna bestia nell'anfitiatro! A 'gghiri drà!

Pit: BICERBERUS!

Palutena: Lu cani di li Inferi.

Pit: Ora Pit, ti insegnerà 'nna para di trucchetti!

Pit: Fai lu mortu!

Palutena: Teni sotto tiru lu nemico e attacca mentre curri.

Pit: Vincivi!

Palutena: Bonu, Pit!


Pit: Medusa, mi pò sientiri?

Medusa: Certo, Pit! Tu unn'arriniecirai mai a fermarimi.

Palutena: Basta pi oggi, Pit

This page was moved from wikipedia:scn:Kid Icarus: Uprising Sottotitoli Livello 1. It's edit history can be viewed at Kid Icarus: Uprising Sottotitoli Livello 1/edithistory

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Inoltre su FANDOM

Wiki casuale